Brabantse zorgaanbieders van wijkverpleging botsen met zorgverzekeraars bij de zorginkoop 2017. Aanbieders weigeren een contract te ondertekenen met Zilveren Kruis omdat de tarieven niet kostendekkend zijn.

Voor het derde opeenvolgende jaar dreigen zorgverzekeraars te weinig wijkverpleging in te kopen, verzucht Adrie van Osch, bestuursvoorzitter van Brabantzorg. ‘Dat betekent in 2017 weer een moeizaam en tijdrovend traject van bijcontracteren. En als we er met verzekeraars niet uitkomen, dan moeten we verzekerden weer een factuur sturen. Of ze die vergoed krijgen hangt maar net af van de polis die ze hebben.’

Brabantzorg nog geen contract
Brabantzorg heeft formeel nog geen enkel contract ondertekend. Maar met de grote verzekeraars in de regio, CZ en VGZ, verwacht Van Osch er voor 1 december wel uit te komen. ‘Wij hebben veel verzekerden van hen als klant. Beide kanten zijn ervan doordrongen dat ze er wel moeten uitkomen.’

contrac

Zilveren Kruis en Menzis
Dat geldt niet voor de zorgverzekeraars die in de regio in Noord-Brabant maar een klein marktaandeel hebben, zoals Zilveren Kruis en Menzis. Ze bieden een prijs die te laag is om de wijkverpleging kostendekkend uit te voeren, nog lager dan in 2016. En het blijkt voor veel zorgaanbieders überhaupt niet mogelijk te zijn om in gesprek te komen met de verzekeraar. Van Osch: ‘Het lukt niet om de mensen te spreken die gaan over de zorginkoop. We worden geacht te tekenen bij het kruisje, maar dat doen we niet.’

Restitutiepolis
De gevolgen zijn groot voor de 230 klanten van Brabantzorg die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. Ze krijgen in 2017 een factuur van de zorgaanbieder. Of ze die vergoed krijgen van de verzekeraar hangt af van de polis die ze hebben. ‘We gaan hun een brief sturen waarin we klanten adviseren om een restitutiepolis te nemen, zodat ze het hele bedrag vergoed krijgen. We leggen in die brief uit dat er ook alternatieven zijn, zoals overstappen naar een andere zorgverzekeraar of aanbieder.’

Zorggroep Elde: geen contract Zilveren Kruis
Jacqueline Joppe, bestuursvoorzitter van Zorggroep Elde in de regio Boxtel, heeft dezelfde ervaring met Zilveren Kruis. De tarieven zijn niet kostendekkend. Ze heeft 35 cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. Het lukt Joppe niet om in gesprek te komen met de grootste zorgverzekeraar van Nederland.  ‘Ze komen niet praten. We hebben kennelijk te weinig omzet.’ Ook de cliënten van Zorggroep Elde krijgen binnenkort een brief met gelijke strekking als die van Brabantzorg. ‘We willen verzekerden bewust maken dat dit speelt. Of mensen wijkverpleging op tijd krijgen en of ze het helemaal vergoed krijgen hangt af van bij welke verzekeraar ze zijn verzekerd.’ Om burgers meer inzicht te geven nam Joppe met zeven andere zorgaanbieders het initiatief tot de website keuzehulpwijkverpleging.nl. De verzekeraars krijgen sterren voor hun inkoopbeleid. Zilveren Kruis scoort met drie sterren beter dan VGZ, maar slechter dan CZ. De cliëntenraden van de zorgaanbieders zijn betrokken bij het initiatief.

Tarieven steeds lager
Sommige zorgaanbieders kiezen ervoor om het verlies op de relatief kleine groep verzekerden van de niet-dominante verzekeraars uit eigen zak te betalen. Van Osch begrijpt die pragmatische opstelling, maar zelf kiest hij voor een principiële benadering. ‘We hebben de marktmeester NZa die tarieven bepaalt. Vroeger heetten die in de AWBZ gemiddelde kostprijzen, maar tegenwoordig spreekt men over maximale tarieven. Elk jaar halen de verzekeraars daar een paar procent vanaf. We zijn net als eerder bij de Wmo verwikkeld in een ratrace naar de bodem. Dat heeft geleid tot faillissementen en nog maar tien procent van de vroegere aanbieders levert nog thuishulp. Zo’n ontwikkeling willen we niet in de wijkverpleging.’

Ondergrens
Brabantzorg hanteert een ondergrens van 92 procent van het NZa-tarief. ‘Minder is niet kostendekkend. Dat is voor een gezonde bedrijfsvoering onverantwoord. Dat kan ik niet verantwoorden.’ Maar Brabantzorg heeft toch een riant eigen vermogen om een bescheiden verlies op te vangen? ‘Die buffer is bedoeld om echte tegenvallers op te vangen. De nieuwe cao V&V, prima cao overigens, levert zorgaanbieders wel een financiële tegenvaller op. Wij moeten 4 à 5 miljoen euro onregelmatigheidstoeslag uitbetalen.’

Wijkverpleging is relatief goedkoop
Joppe en Van Osch begrijpen niet waarom zorgverzekeraars de wijkverpleging zo onder druk zetten. De kosten zijn met gemiddeld 25 euro per dag per klant relatief laag. Van Osch: ‘Als de wijkverpleging niet goed is geregeld, belanden patiënten vaak in een verpleeghuis of ziekenhuis. Die kosten globaal respectievelijk 200 en 600 tot 800 euro per dag.’

Reactie Zilveren Kruis
Desgevraagd laat een woordvoerder van Zilveren Kruis weten: ‘Ook Zilveren Kruis wil met zorgaanbieders intensief contact, dat is helaas niet altijd haalbaar. Wij maken passende afspraken met aanbieders door heel het land, ongeacht het aantal verzekerden. De weg die Brabantzorg kiest roept wel de vraag op welke oplossing zij zien in hun verzekerden een (duurdere) restitutiepolis laten afsluiten voor dezelfde zorg, terwijl die verzekerden met hun voordeligere naturapolis naar een gecontracteerde zorgaanbieder kunnen. Want zorgplicht hebben we door heel Nederland.’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: zorgvisie.nl/