Verzekeraars schrappen steeds meer verwijsbriefjes

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis schrapt per 1 juni de verwijsbriefjes voor ongecontracteerde zorg zoals logopedie, ergotherapie, diëtetiek en fysiotherapie.

Ook VGZ bevestigde via sociale media dat ze daarvoor niet langer een verwijzing vraagt.

Geen afspraken

Nog steeds bezoeken veel patiënten regelmatig de huisarts om een verwijsbriefje te krijgen. Die briefjes zijn nodig voor zorgverleners waar de verzekeraars geen afspraken mee hebben.

Administratieve lasten

De afschaffing van het verwijsbriefje is een volgende stap in het terugdringen van administratieve lasten voor huisartsen en andere zorgaanbieders, aldus Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar heeft daar samen met onder andere huisartsen, het Ministerie van VWS, beroepsverenigingen en toezichthouders afspraken over gemaakt. “Elk formulier dat geschrapt wordt betekent meer tijd voor zorg voor onze verzekerden”, stelt Ria Dijkstra, manager operations bij Zilveren Kruis. “Daar zetten wij ons, samen met het zorgveld, elke dag voor in.”

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) juicht deze ontwikkeling toe en pleit al langere tijd voor het afschaffen van de verwijsplicht. Dat er al verzekeraars zijn die een bewijs van diagnose stelling voldoende vinden, noemt de KNGF ‘een stap in de goede richting.’

Bron: www.skipr.nl